A Detested Occupation?

Gwasg Carreg Gwalch

£7.50
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
9781845275563
Adding to cart… The item has been added

Trwy gydol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd cannoedd o ferched mewn gwasanaeth domestig. Ond er bod nifer fawr o ferched wedi gweithio mewn plastai ac ystadau o statws ac arwyddocâd, a hynny dros gyfnod hir mewn hanes, anaml iawn y clywir eu storïau, ac mae'r gyfrol hon yn adrodd eu hanesion yng ngogledd Cymru, 1800-1930.

They are the hidden army in what has been called a detested occupation. Throughout the nineteenth century, hundreds of women were in domestic service. But despite large numbers of women working for such a long period of history in mansions and estates of stature and significance, their story is seldom heard, and this book presents their history in the North Wales area, 1800-1930.