Battles for Wales

Gwasg Carreg Gwalch

£5.95
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
9781845242572
Adding to cart… The item has been added
Canllaw sy'n ein dwyn ar daith drwy Gymru gan ymweld â meysydd cad ein hanes, gyda rhai ohonynt hyd at 2,000 o flynyddoedd oed. Er nad yw'r meysydd a'r straeon a gysylltir â hwy wedi cael eu nodi ar y tirwedd, maent yn feysydd arwyddocaol yn hanes cenedl y Cymry. Lluniau lliw o'r lleoliadau. This guide takes us on a journey through Wales to show us the battlefields of our history, some of them 2,000 years old. More often than not, these battles and the stories related to them are not marked on the landscape, but they remain significant stories in the Welsh nation's story. Colour photographs throughout.