Eryri: The Story of Snowdonia

Gwasg Carreg Gwalch

£6.50
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
9781845241650
Adding to cart… The item has been added
Eryri, the Welsh name for the highest mountains in Wales, is an upland area of complex geology. Man and his civilization are dwarfed by the age of its craggy rock faces. From early settlements, however, to later full-scale industrial excavations, to present-day erosion of its high paths, the generations of man have left their mark on the landscape. Mae ardal Eryri yn fynydd-dir o ddaeareg gymhleth, gyda dyn a'i wareiddiad yn gorachod o'u cymharu â hynafiaeth a mawredd wyneb y graig. Dengys y gyfrol hon fod dyn, o ddyddiau codi'r anheddiadau cynnar at gloddio diwydiannol eang ac erydiad llwybrau y cyfnod diweddar, wedi gadael ei ôl ar y tirlun.