North Wales In The Making

Gwasg Carreg Gwalch

£7.95
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
9781845241100
Adding to cart… The item has been added
An early history of North Wales from earliest times to 1282, comprising information based on geological evidence about the changing face of the land, the growth of towns and about colourful and influential personalities in political, religious and social fields. 55 black-and-white photographs and 7 maps. Hanes cynnar gogledd Cymru o gyfnod cynnar hyd 1282, yn cynnwys gwybodaeth seiliedig ar dystiolaeth ddaearegol am newidiadau i'r tirlun, twf trefi ac am bersonoliaethau lliwgar a dylanwadol mewn meysydd gwleidyddol, crefyddol a chymdeithasol. 55 llun du-a-gwyn a 7 map.