Rhinogydd - Ancient Routes and Old Roads

Gwasg Carreg Gwalch

£5.95
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
9781845242718
Adding to cart… The item has been added

Jean Napier presents various aspects of the local history of the Rhinogydd mountains, an area littered with the remains of human habitation dating back centuries. We are led along drovers' routes, old coaching roads, derelict gold mines and ancient tombs, with striking photographs of a magnificent landscape.

Mae Jean Napier yn cyflwyno amryfal agweddau ar hanes lleol mynyddoedd y Rhinogydd, ardal sy'n llawn tystiolaeth am anheddiadau dynol ers canrifoedd. Tywysir ni ar hyd llwybrau'r porthmyn a'r goets, pyllau aur diffaith a beddau hynafol, oll wedi'u darlunio â ffotograffau trawiadol o'r tirwedd gwych.