Snowdonia Slate - The Story with Photographs

Gwasg Carreg Gwalch

£6.95
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
9781845242916
Adding to cart… The item has been added

Bu chwareli llechi yn ddiwydiant llewyrchus yn y dyddiau a fu, gan gyfrannu'n helaeth at yr economi leol ac fe'i gelweid y mwyaf Cymreig o'r holl ddiwydiannau. Mae'r gyfrol hon yn darlunio ac yn cofnodi olion presennol y chwareli llechi sydd wedi'u gadael yn Eryri.

Quarrying and mining slate was once a booming industry that added much to the local economy and has been dubbed 'the most Welshest of industries'. This book illustrates and records the current surface remains of some of the abandoned slate mines and quarries of Snowdonia.