The Hangman, The Hound and Other Huntings - A Gazetteer of Welsh Ghosts

Gwasg Carreg Gwalch

£7.50
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
9781845241704
Adding to cart… The item has been added
Llyfr am lefydd llawn ias yng Nghymru y gallwch ymweld â nhw. Fe'ch tywysir gan Thomas Corum Caldas ar daith o amgylch Cymru yn chwilio am ysbrydion. Byddwch yn mynd yn ôl ganrifoedd, i gyfnod y mynachod a'r marchogion - ond hefyd fe geir straeon cyfoes, fel hanes Castell Cyfathfa, cartref ysbryd William Crawshay II. Adargraffiad; cyhoeddwyd yn 2010. A book of haunted places in Wales which still exist, and can be visited. Thomas Corum Caldas will take you on a tour of Wales looking for ghosts. You will go back centuries, to the time of ghostly monks and knights. Also included are more 'modern' hauntings, like that at Cyfarthfa Castle, said to be haunted by William Crawshay II. Reprint; first published in 2010.