The Rails and Sails of Welsh Slate

Gwasg Carreg Gwalch

£7.50
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
9781845241742
Adding to cart… The item has been added
Sut y cyrhaeddodd llechi Cymru i bedwar ban y byd? Roedd chwareli mawr Cymru yn eu cynhyrchu, a dim ond trenau bach yn eu cario. Mae'r llyfr hwn yn talu gwrogaeth i'r dynion (a'r merched) a adeiladodd ac a hwyliodd y llongau mawr i'w gludo dros y d?r, gan wynebu peryglon ofnadwy a chaledi ar y moroedd. Large quarries produced it, great little trains carried it, but how did Welsh slate reach the ends of the earth? This book tells something of the men (and indeed women) who built and sailed the vast armada of the stoutest vessels which faced terrible dangers and unimaginable hardship on every one of the seven seas.