The Vale of Ffestiniog and its Hinterland

Gwasg Carreg Gwalch

£6.50
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
9781845242251
Adding to cart… The item has been added
Mae Dyffryn Ffestiniog yn ardal o wrthgyferbyniadau: ei orffennol diwydiannol cyfoethog i'w weld yn eglur ym Mlaenau Ffestiniog, a chofebau hardd ym maes celf ym Mhortmeirion a Phlas Brondanw, gyda Rheilffordd Ffestiniog yn uno'r ardaloedd. 85 llun lliw, 5 llun du-a-gwyn ac 1 map. The Vale of Ffestiniog is a land of contrasts with a surprising, largely hidden, depth of history. Its industrial past is evident enough at Blaenau Ffestiniog, and at its lower end some gems such as Portmeirion and Plas Brondanw are monuments to design and pleasure. Tying the varied ingredients of the vale together is the famous Ffestiniog Railway.