The Elan Valley Railway - The Railway of the Birmingham Corporation Waterworks

The Oakwood Press

£21.95
(No reviews yet) Write a Review
SKU:
9780853615170
Adding to cart… The item has been added
A detailed account of the construction, running stock and operation of the railway line constructed by Birmingham Corporation to facilitate the building of the Elan Valley dams at the end of the nineteenth century. Black-and-white photographs, diagrams and maps. Disgrifiad manwl o amryfal agweddau yn ymwneud â'r rheilffordd a ddarparwyd gan Gorfforaeth Birmingham i hwyluso'r gwaith o godi argaeau Cwm Elan ar droad y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ffotograffau, diagramau a mapiau du-a-gwyn.